• Consult

    Vraag nu vrijblijvend jouw eerste consult aan

Consult

Het eerste consult vrijblijvend en gratis voor iedereen met interesse en vragen over Botox® en injectable behandelingen.

Tijdens dit consult worden uw vragen beantwoord en wensen en verwachtingen besproken.

Indien er wordt besloten direct een behandeling te starten zal er een anamnese worden afgenomen waar mogelijke contra-indicaties op het gebied van voorgeschiedenis, medicatie en/of allergieën naar voren kunnen komen. Als er geen sprake is bij contra-indicaties zal vervolgens een toestemmingformulier voor de behandeling worden ondertekend.

Er zal een foto van u worden genomen, deze is bedoeld als ‘voor foto’ en zal enkel voor sociale media worden gebruikt als u een toestemmingsformulier in vult. Indien u hier geen behoefte aan heeft wordt de foto enkel bewaard om u nadien het resultaat kunt laten bekijken of wordt deze direct verwijderd.

Na de behandeling krijgt u een formulier mee met aandachtspunten. Hierop staat onder andere vermeld dat:

  • Er direct na de behandeling lichte roodheid, zwelling of gevoeligheid kan ontstaan op de behandelde locatie;
  • Dat aanraking de eerste 6 uur na behandelen zoveel mogelijk moet worden vermeden;
  • Er geen intense warmte (sauna, baden, zonnebaden) of kou aan de huid moet worden blootgesteld etc.
© Copyright 2021 - De Botoxspecialist | info@debotoxspecialist.nl | 06 57945684 | Klipper 27, 3891ZT Zeewolde | kvk: 75133814